ความรู้พื้นฐานเรื่องปัญญาประดิษฐ์ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

ความรู้พื้นฐานเรื่องปัญญาประดิษฐ์ความรู้พื้นฐานเรื่องปัญญาประดิษฐ์

         ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นคุณสมบัติด้านความฉลาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งแตกต่างจากความฉลาดตามธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ซึ่งมีเรื่องสติและอารมณ์ร่วมอยู่ด้วย {...}

ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม

         ดาวเทียมคืออุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ดาวเทียมดวงแรกของโลกชื่อ Sputnik 1 {...}

เทคโนโลยี 5G สนับสนุน IoT ได้อย่างไร ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

เทคโนโลยี 5G สนับสนุน IoT ได้อย่างไรเทคโนโลยี 5G สนับสนุน IoT ได้อย่างไร

ทันทีที่มีการนำเทคโนโลยีระบบ 5G มาให้บริการดูเหมือนว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT ที่มีความหนาแน่นของการใช้งานสูงจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น {...}

ภารกิจของยาน Perseverance ของนาซ่าบนดาวอังคาร ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

ภารกิจของยาน Perseverance ของนาซ่าบนดาวอังคารภารกิจของยาน Perseverance ของนาซ่าบนดาวอังคาร

ยาน Perseverance ขององค์การอวกาศสหรัฐอเมริกาได้ลงจอดบนดาวอังคารอย่างปลอดภัยหลังจากเดินทางจากโลก 292.5 ล้านไมล์ {...}

BTS, MRT, ARL รถไฟฟ้าเหมือนกัน แต่ทำไมเรียกต่างกัน ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

BTS, MRT, ARL รถไฟฟ้าเหมือนกัน แต่ทำไมเรียกต่างกันBTS, MRT, ARL รถไฟฟ้าเหมือนกัน แต่ทำไมเรียกต่างกัน

                  ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถเมล์ เรือ {...}

บล็อกเชนคืออะไร ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

บล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคืออะไร

         บล็อกเชน (Blockchain) คือระเบียนการบันทึกธุรกรรมที่เรียกว่าบล็อกซึ่งเชื่อมโยงกันโดยใช้การเข้ารหัส แต่ละบล็อกมีแฮชการเข้ารหัส {...}

โครงสร้างของอินเตอร์เน็ต ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

โครงสร้างของอินเตอร์เน็ตโครงสร้างของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตใช้สถาปัตยกรรมแบบเลเยอร์ (Layer) ทำหน้าที่ควบคุมการสื่อสารในโครงข่าย อุปกรณ์ในโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประกอบด้วยเราเตอร์ (Router), {...}