CHECKSTOCKPRO แอพพลิเคชั่นจัดการสต๊อกขายของออนไลน์ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

CHECKSTOCKPRO แอพพลิเคชั่นจัดการสต๊อกขายของออนไลน์ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมCHECKSTOCKPRO แอพพลิเคชั่นจัดการสต๊อกขายของออนไลน์ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

            การขายของออนไลน์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขายของที่มีเจ้าหน้าที่ขายของเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น บางคนก็ทำเองในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ขาย การแพ็คสินค้า นำเอาไปส่ง {...}