STORYTEL แอพพลิเคชั่นหนังสือที่เราไม่ต้องอ่านเองอีกต่อไป ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

STORYTEL แอพพลิเคชั่นหนังสือที่เราไม่ต้องอ่านเองอีกต่อไปSTORYTEL แอพพลิเคชั่นหนังสือที่เราไม่ต้องอ่านเองอีกต่อไป

            เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความต้องการที่จะอ่านหนังสือกันมากยิ่งขึ้นบางคนถึงขั้นที่มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะว่าในแต่ละเดือนนั้นจะอ่านหนังสือกี่เล่ม แต่สุดท้ายแล้วด้วยวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในแต่ละวันก็ทำให้เราไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือจริง แถมบางคนยังมีโรคประจำตัวอ่านหนังสือแล้วทำให้ง่วงอีกต่างหาก นอกจากนี้ยังมีผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ {...}