ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน

         โลกของเรามีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารกันในระยะทางไกลเพื่อการพูดคุยสนทนามานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารผ่านสายทองแดงในระยะทางไกลประเภทแรกของโลก คือการส่งรหัสไปตามสายโดยผู้ส่งต้องเคาะรหัสที่ต้นทางเพื่อส่งสัญญาณรหัสออกไปและเมื่อผู้รับได้รับรหัสที่ปลายทางก็จะแปลรหัสออกเป็นตัวอักษรและประโยคต่อไป การสื่อสารแบบนี้คือโทรเลข (Telegraph) นั่นเอง ต่อมาจึงมีการคิดค้นและพัฒนาระบบโทรศัพท์พื้นฐานเพื่อช่วยให้ผู้คนติดต่อพูดคุยกันได้ในระยะไกลผ่านทางสายทองแดงด้วยเช่นกัน

การพัฒนาระบบโทรศัพท์พื้นฐาน

         เมื่อปี ค.ศ.1876 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันชื่อ Alexander Graham Bell ได้ทดลองส่งเสียงพูดฝากไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปตามสายทองแคงในระยะ 6 ไมล์ได้สำเร็จ แต่ก็ยังมีคุณภาพของเสียงไม่ดีพอ ต่อมา Thomas Alva Edison พัฒนาระบบส่งสัญญาณให้ดีขึ้นจึงเกิดเป็นการให้บริการโทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่การให้บริการเมื่อเริ่มแรกยังต้องใช้พนักงานสลับสายที่ชุมสาย แต่ก็ถือเป็นต้นแบบของระบบโทรศัพท์พื้นฐาน  ต่อมามีการพัฒนาระบบชุมสายให้เป็นชุมสายแบบ Mechanic ชื่อระบบ Step by Step และพัฒนาต่อมาเป็นระบบ Crossbar Switch ระบบชุมสายโทรศัพท์ได้ถูกพัฒนาต่อมาเป็นระบบ Electronics และควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบ SPC หรือ Store Program Control และเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับระบบโทรศัพท์พื้นฐานมาจนถึงปัจจุบัน

ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย

         ประเทศไทยเราเริ่มมีการนำระบบโทรศัพท์พื้นฐานเข้ามาให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2429 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อนำมาใช้งานในกิจการทางการทหาร ปีพ.ศ. 2479 นำระบบโทรศัพท์แบบ Step by Step เข้ามาให้บริการ ปีพ.ศ. 2517 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนำระบบโทรศัพท์แบบ Crossbar Switch เข้ามาให้บริการ และปีพ.ศ.2527 นำระบบโทรศัพท์แบบ      Store Program Control เข้ามาให้บริการ ปัจจุบันการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานอยู่ในการดูแลของบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)

         การเข้ามาของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการเสียงบนไอพีโปรโตคอลผ่านอินเตอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol) ซึ่งมีต้นทุนที่ถูก มีอัตราค่าบริการต่ำกว่าและมี      ความหลากหลายของบริการมากกว่าทำให้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานได้รับความนิยมน้อยลงไป  จากข้อมูลของบริษัททีโอทีฯ มีการยกเลิกบริการโทรศัพท์พื้นฐานประมาณปีละ 7% โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการหันไปใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือใช้บริการเสียงบนไอพีแทน ปัจจุบันผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหลายรายอย่าง TOT, CAT Telecom, TRUE Internet และ 3BB ได้รับอนุญาตและจัดสรรเลขหมายจาก กสทช. และสามารถให้บริการโทรศัพท์ร่วมกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงบนโครงข่ายเดียวกันได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานอยู่อย่างเช่นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านหรือใช้เป็นโทรศัพท์ติดต่อประจำสำนักงานหรือหน่วยงานราชการ ดังนั้นโทรศัพท์พื้นฐานจึงยังไม่หมดไปในเวลาอันใก้ลนี้แน่นอน และน่าจะมีให้บริการต่อไปอีกนานทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย

เครดิตภาพจาก Pinterest

#ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน #ไทยมีโทรศัพท์ใช้เมื่อไหร่ #สาระน่ารู้