ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

ระบบโทรศัพท์พื้นฐานระบบโทรศัพท์พื้นฐาน

         โลกของเรามีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารกันในระยะทางไกลเพื่อการพูดคุยสนทนามานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารผ่านสายทองแดงในระยะทางไกลประเภทแรกของโลก คือการส่งรหัสไปตามสายโดยผู้ส่งต้องเคาะรหัสที่ต้นทางเพื่อส่งสัญญาณรหัสออกไปและเมื่อผู้รับได้รับรหัสที่ปลายทางก็จะแปลรหัสออกเป็นตัวอักษรและประโยคต่อไป การสื่อสารแบบนี้คือโทรเลข {...}