วิวัฒนาการทางภาษาของมนุษย์ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

วิวัฒนาการทางภาษาของมนุษย์

            ก่อนที่เราจะมีภาษาพูดและภาษาเขียนดังเช่นทุกวันนี้ มนุษย์ต้องผ่านความยากลำบากในการสื่อสารมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากที่ไม่มีภาษาอะไรเลย ใช้เพียงแค่มือและการส่งสายตาหากันเท่านั้น จนยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทำให้วิวัฒนาการทางภาษาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมีลำดับขั้นตอนซึ่งคุณควรจะได้ทำความเข้าใจในวิวัฒนาการของภาษาที่ทุกขั้นตอนย่อมสามารถเป็นประโยชน์ให้แก่คุณในการรู้วิธีสื่อสารยามฉุกเฉินปัจจุบันได้ โดยเราจะเรียงตั้งแต่วิวัฒนาการทางภาษารูปแบบแรกมาจนถึงปัจจุบันเลย

1. การใช้มือสื่อภาษา

            มนุษย์เราในยุคแรกยังไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้มือเขียนแต่อย่างใด พวกเขาเห็นความสำคัญแค่เพียงการใช้มือในการทำท่าทางต่าง ๆ เพื่อเป็นสัญญาณสื่อภาษาในการส่งสารให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้และเข้าใจตรงกัน ไม่มีการพูดแต่อย่างใดยกเว้นการออกเสียงแบบครางขึ้น – ลงเวลาเกิดอารมณ์ที่หงุดหงิดหรือดีใจมาก มือจึงเป็นอวัยวะสำคัญในการสื่อภาษาให้รู้ถึงกัน มีการใช้มือสองข้างและขยับนิ้วตามสิ่งที่ตัวเองคิด และเข้าใจด้วยการดูความคุ้นชินในการสื่อความหมายของผู้พูด

2. การใช้ภาษาโดยวาดภาพสัญลักษณ์

            ในยุคต่อมา มนุษย์เริ่มเห็นความสำคัญของการมีภาษาแบบเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากการที่พวกเขาต้องการวาดความทรงจำและวิถีชีวิตของตัวเองลงบนผนังถ้ำ มีการขีดเขียนด้วยแท่งไม้แหลมและค่อยมีการใช้สีน้ำในการเขียนภาพซึ่งติดทนนานมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่เราไปชมกันตามแหล่งท่องเที่ยวถ้ำโบราณไงล่ะคะ การวาดภาพเริ่มจากความทรงจำของตัวเองก่อนจะกลายมาเป็นการเขียนสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นจวบจนเราเริ่มมีสัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่รู้กันเพียงแค่กลุ่มตัวเอง เพราะคนสมัยก่อนไม่สามารถเดินด้วยเท้าไปไหนไกลได้จึงทำให้เมื่ออยากส่งสารใดถึงกันก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ไว้

3. การแปลงภาษาเป็นคำพูดและตัวอักษร

            ในยุคสมัยใหม่ การใช้ภาษาสื่อสารผ่านการวาดภาพสัญลักษณ์ถึงกันก็ได้กลายมาเป็นคำที่มีเกณฑ์การเขียนมากขึ้นและคงความหมายที่มีความหลากหลายไว้ในตัว เรียกว่า “ตัวหนังสือ” ซึ่งการเข้ามาของแนวคิดสร้างตัวอักษรก็ได้เริ่มทำให้เกิดการคิดคำอ่านเป็นข้อความขึ้นมาและกลายมาเป็นคำพูดได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในปัจจุบันแม้โลกแห่งภาษาจะดำเนินมาถึงจุดที่อิ่มตัว แต่ก็ยังมีการคิดค้นคำใหม่ ๆ ที่ใช้กันในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นในชีวิตได้อีกเรื่อย ๆ ภาษาจึงไม่มีความหยุดนิ่งลงและยังคงเคลื่อนไหวไปตามเวลาได้ตลอด

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#วิวัฒนาการทางภาษา #ความเป็นมาภาษามนุษย์ #สาระน่ารู้