“ประวัติศาสตร์” ให้บทเรียนใดแก่เราบ้าง? ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

“ประวัติศาสตร์” ให้บทเรียนใดแก่เราบ้าง?

            หลายคนย่อมต้องเคยถามกับครูอาจารย์ว่า “เราเรียนประวัติศาสตร์กันเพื่ออะไร ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว” และอีกหลายต่อหลายครั้งที่เรามักถามกับตัวเองแม้จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ว่า “ประวัติศาสตร์สอนอะไรเราบ้าง” แน่นอนว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปและมีมากมายที่บอกให้อยู่กับปัจจุบัน แต่ในบางอย่างประวัติศาสตร์ที่เป็นอดีตไปแล้วก็สามารถสอนให้เรารู้ได้ ดังนี้

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ความผิดพลาด

            ในบันทึกทางประวัติศาสตร์และการเล่าขานสิ่งต่าง ๆ มาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เราเห็นถึงความสำเร็จในผลแห่งการกระทำของผู้คนที่ทำให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยความสงบสุขและมีแต่วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีการแบ่งชนชั้นต่างคนต่างก็มีน้ำใจซึ่งกันและกัน ทว่าหากเมื่อใดที่มีบุคคลหลงผิดก็จะก่อให้เกิดความประมาทและความโง่เขลาจนนำไปสู่ภัยมากมายที่ไม่ได้มาถึงแค่เพียงตัวเอง แต่ยังรวมถึงคนหมู่มากจนเกิดจุดจบมากมายตามมาซึ่งก็เหมือนการใช้ชีวิตของเราที่หากไม่มีสติ ทำหลายอย่างด้วยความไม่ตั้งใจ ไม่เรียนรู้หลายอย่างให้ถ่องแท้ก็จะเกิดข้อผิดพลาดตามมา

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้คุณธรรมของบรรพชน

            ในประวัติศาสตร์ของหลายเมืองในแต่ละยุคสมัยเราจะเห็นได้ว่าเหล่าบรรพชนทุกคนต่างก็รักแผ่นดินเกิดมากจนถึงขนาดยอมออกไปสู้รบไม่ว่าจะเป็นชายและหญิง หรือบางคนที่ไม่ได้จับดาบออกไปก็ยังมีน้ำใจในการทำอาหารเลี้ยงผู้คนที่ออกไปสู้รบเพื่อให้หายเหนื่อย เป็นทัพหลังคอยยืนหยัดปกป้องแผ่นดินที่ตัวเองอยู่จนเสียเลือดเสียเนื้อไปก็มาก เช่น ชาวบ้านบางระจัน เป็นต้น คุณธรรมของบรรพชนควรจะถูกถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

ประวัติศาสตร์มีมุมมองบางอย่างที่ใช้กับปัจจุบันได้

            ในมุมมองคนสมัยก่อนในประวัติศาสตร์ คำสอนและทัศนคติของพวกเขาบางอย่างก็ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ปรับสภาพบ้านเมืองเป็นแบบโมเดิร์นมากขึ้นเพื่อไม่ให้พวกฝรั่งมาดูถูกสยามและทรงมองว่าหากประเทศพัฒนาในด้านต่าง ๆ ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกับหลายประเทศเป็นไปได้ดีมากขึ้น เช่นเดียวกับชีวิตของผู้คนในแต่ละชนชั้นที่จะได้รับเสรีภาพและโอกาสเหมือนกัน ซึ่งในปัจจุบันการที่เราเป็นประชาธิปไตย นั่นยอมแปลว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้ เพราะเมื่อเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในประเทศย่อมหมายความว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและได้รับการพิจารณามาแล้วว่าจะนำพาให้ชาติเจริญได้ การปรับความเจริญในประเทศให้เหมาะกับยุคสมัยจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับอย่างรวดเร็ว

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#บทเรียนประวัติศาสตร์ #เรียนรู้อดีตเพื่อปัจจุบัน #สาระความรู้