ทำอย่างไรดีเมื่อมีปัญหาทางการเงิน ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ทำอย่างไรดีเมื่อมีปัญหาทางการเงิน

                  เงินเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นจำเป็นจะต้องใช้จ่ายในแต่ละวัน จำนวนมากน้อยอาจไม่เท่ากันแต่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ เพราะหากเราขาดเงินไปแล้วก็จะทำให้เราขาดปัจจัย 4 ไปด้วย ส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตและอาจส่งผลไปจนถึงการเอาชีวิตรอดได้ ดังนั้นนอกจากมันจะเป็นปัจจัยที่เอาไว้ใช้ซื้อสิ่งต่างๆ แล้วยังเป็นอีกหนึ่งตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของเราด้วย ดังนั้นเมื่อมีปัญหามันจึงกลายเป็นปัญหาขนาดใหญ่ ปัญหาทางการเงินนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นจากการกู้ยืมหรือการที่มีเงินไม่พอใช้ การประสบปัญหาหนี้สินทั้งของตนเองและครอบครัว เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระทบกับการใช้ชีวิตโดยตรง ดังนั้นทางที่ดีเราควรที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น

วิธีการจัดการเมื่อต้องรับมือกับปัญหาทางการเงิน

  1. ทำความเข้าใจสถานการณ์ เมื่อประสบปัญหาทางการเงินแล้วเราต้องทำการเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าปัจจุบันนี้ปัญหาที่เรากำลังประสบนั้นเป็นปัญหาอะไร เกิดจากอะไร และจะต้องแก้ไขอย่างไร หรืออาจจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อให้ปัญหาสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดี
  2. วางแผนทางการเงิน หลังจากที่เข้าใจสถานการณ์รับรู้ทุกสิ่งอย่างแล้ว ต่อมาคือการวางแผนการใช้จ่ายและการหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันและเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา อย่างเช่นปัญหาหนี้สินที่จะต้องเร่งชำระ หากมีเงินเก็บส่วนหนึ่งที่เพียงพอต่อการชำระหนี้อาจนำออกมาใช้ก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ทำการวางแผนที่จะเก็บเงินต่อไปให้ปริมาณของเงินเก็บนั้นมีเท่าเดิม
  3. ทำบัญชีรับจ่ายในแต่ละเดือน การทำบัญชีรับจ่ายเป็นเรื่องยากสำหรับชีวิตคนในปัจจุบัน เนื่องจากเรามีค่าใช้จ่ายจิปาถะมากมาย แต่ถ้าเราไม่ทำก็จะไม่ทราบว่าในแต่ละวันนั้นเราใช้เงินไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรบ้าง ซึ่งบางอย่างนั้นอาจเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยก็ได้ การทำบัญชีจะช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่เราเสียเงินไป อาจเริ่มจากการรวบรวมค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องจ่ายต่อเดือนที่มีจำนวนเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต จากนั้นลองจัดสรรปันส่วนเงินให้สามารถทำบัญชีได้ง่ายขึ้น
  4. สร้างความมั่นคงทางการเงิน เมื่อปัญหาถูกแก้ไขแล้วต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดซ้ำด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงินเป็นประจำอย่างการซื้อประกันหรือการเปิดบัญชีฝากประจำเพื่อให้เรามีเงินเก็บและเงินสำรองเอาไว้ใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

จัดการต้นเหตุทำให้เราเกิดปัญหาทางการเงิน

                  ต้นเหตุของปัญหาทางการเงินนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะมีอยู่ไม่กี่อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินเกินตัว การประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการประสบอุบัติเหตุ ญาติพี่น้องเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน การไปค้ำประกันให้กับผู้อื่น การซื้อของราคาแพงที่ไม่จำเป็น ความเสี่ยงจากการลงทุน เราทุกคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ย่อมทราบดีว่าต้นเหตุทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไร และส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะประสบปัญหาจากต้นเหตุเดิมซ้ำๆ วิธีการแก้ไขและป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการจัดการกับต้นเหตุ อย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัว อาจเป็นเพราะอยู่ในสังคมที่คนรอบข้างต่างก็ใช้เงินมากเกินความจำเป็นหรือเป็นเพราะรสนิยมส่วนตัวที่ชอบใช้ของแพงโดยที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้ ก็ควรจะแก้ปัญหาด้วยการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ลง เข้าหาสังคมด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นต้น 

#แก้ปัญหาการเงิน #ปัญหาทางการเงิน #ปัญหาหนี้สิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *