เพื่อนพูดตรงเกินไปอึดอัดใจไม่รู้จะทำอย่างไรดี ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

เพื่อนพูดตรงเกินไปอึดอัดใจไม่รู้จะทำอย่างไรดี

            เชื่อว่าหลายคนนั้นเคยประสบกับเพื่อนที่พูดตรงเกินไป การพูดตรงนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะแสดงถึงความจริงใจและเป็นการพูดถึงข้อเท็จจริงบางอย่างให้อีกฝ่ายได้เข้าใจได้ในทันทีอย่างง่ายดาย แต่การที่เราพูดตรงจนเกินไปนั้นบางครั้งมันอาจเป็นการพูดโดยที่ไม่ผ่านความคิดและกระบวนการการไตร่ตรองก่อน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ไม่ว่าจะมีเรื่องความเหมาะสมหรือความรู้สึกของผู้ที่ได้รับฟัง ดังนั้นการมีเพื่อนซึ่งเป็นคนสนิทอยู่ในชีวิตของเรา บางคนนั้นอาจจะต้องเจอกันทุกวันแต่มีพฤติกรรมดังกล่าวนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีและมีข้อเสียข้อดีเพียงข้อเดียวก็ตาม ดังนั้นเราจึงต้องรับมือและแก้ไขเท่าที่เราทำได้ไม่เพียงแต่เพื่อตัวเราให้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนให้มีพฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ทำอย่างไรดีเมื่อมีเพื่อนพูดตรงเกินไป

  1. บอกความรู้สึกเมื่อได้ยินสิ่งที่เพื่อนพูด คำว่าพูดตรงเกินไปเป็นความหมายในแง่ลบ ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ต้องพูดตอนนั้นเดี๋ยวนั้น อาจจะไม่ต้องพูดออกมาเลยก็ได้ หรือบางทีอาจเลือกใช้วิธีการสื่อสารอื่นที่จะส่งผลดีต่อความรู้สึกของผู้ฟังได้มากกว่านี้ ดังนั้นความรู้สึกเมื่อได้ยินส่วนใหญ่แล้วจึงเป็นความรู้สึกที่เป็นแง่ลบ เราจึงควรบอกเพื่อนทันทีเพื่อให้เขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นกำลังทำให้เพื่อนของเขารู้สึกแย่อย่างไร
  2. ตักเตือน ความตรงเกินไปนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับมารยาทอยู่ ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเพื่อนกำลังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราจึงควรที่จะตักเตือน แต่ต้องเป็นการตักเตือนที่ไม่มีอารมณ์เข้าร่วม เป็นการตักเตือนที่มีสติเพื่อให้อีกคนได้รับทราบความเป็นจริงว่าอะไรที่ไม่ควรทำ และจะส่งผลเสียต่อตัวเขาอย่างไร
  3. ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุง การปรับเปลี่ยนนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ หากเราเป็นเพื่อนกับเขาและมีความปรารถนาดี ก็ควรจะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนเวลาที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัว การแนะนำวิธีการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ป็นต้น
  4. ให้กำลังใจอยู่เสมอ นิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ยากจำเป็นต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงต้องให้เวลาเพื่อนของเราในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคอยเป็นกำลังใจให้เมื่ออีกฝ่ายรู้สึกท้อ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนนิสัยให้ดียิ่งขึ้นของเขาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

พูดตรงเกินไปบางทีก็สร้างปัญหาได้มากกว่าที่คิด

การพูดตรงๆ ต่อกันนั้นเป็นเรื่องดี แต่หากพูดตรงเกินไปเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีศิลปะในการพูด วิธีการสื่อสารนั้นสามารถเลือกได้หลายวิธีที่เราจะสามารถส่งสารที่ตรงกับความคิดและความรู้สึกของเราออกไปโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจ รู้สึกแย่ทั้งต่อตนเองและต่อตัวเรา นอกจากนี้ยังส่งผลจนกลายเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้อีกด้วย บางครั้งมีความเกี่ยวข้องกับความมีมารยาท เพราะหากเป็นคนที่พูดตรงเป็นอย่างมากส่วนใหญ่แล้วก็มักจะพูดทันทีที่คิด ทำให้บางครั้งในสถานการณ์ต่างๆ ก็อาจจะไม่เหมาะสม และทำให้คนอื่นมองเราในแง่ลบ อาจส่งผลเสียต่อการเข้าสังคมและการได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและต้องการที่จะอยู่ร่วมกัน หากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องปรับวิธีการสื่อสารให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นึกถึงใจเขาใจเรามากยิ่งขึ้น

#พูดตรงเกินไป #ศิลปะในการพูด #สาระน่ารู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *