เราควรเลือกเรียนมัธยมปลายสายวิทย์หรือสายศิลป์ดี? ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

เราควรเลือกเรียนมัธยมปลายสายวิทย์หรือสายศิลป์ดี?

            นับเป็นปัญหาระดับชาติของโรงเรียนทั่วประเทศไทยที่เด็กนักเรียนต่างก็คิดหนักเมื่อจะขึ้นระดับชั้นมัธยมปลายว่าพวกเขาควรเรียนแผนกวิทย์หรือแผนกศิลป์ดี เพราะผู้ใหญ่แทบทุกคนย่อมอยากให้ลูก ๆ เรียนสายวิทย์อยู่แล้ว เพราะเด็กที่เรียนสายวิทย์จะได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีผลการเรียนในระดับดีถึงดีมากซึ่งจะอยู่ห้องแรก ๆ ของสายชั้น แตกต่างกับเด็กสายศิลป์ที่เรียนห้องท้าย ๆ ซึ่งถูกมองว่าเรียนไม่เก่งและด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างจากเหล่าเด็กเรียนในห้องสายวิทย์ทำให้หลายคนคิดเช่นนั้น แท้จริงแล้วคุณควรเลือกเรียนมัธยมปลายสายวิทย์หรือสายศิลป์ดีนะ?

ห้องเรียนสายวิทย์ คณิต

            ห้องเรียนสายวิทย์ – คณิตจะเน้นลงลึกด้านการเรียนในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากเป็นพิเศษด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นสูงกว่าสายศิลป์ – ภาษาทำให้งานค่อนข้างจะหนักกว่าเด็กสายศิลป์มากเพราะต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำการทดลอง เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมมากมายที่อยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กได้นำความรู้ไปใช้ในการเข้าสอบคณะด้านเหล่านี้โดยตรง แต่ด้านศิลปะและภาษาจะไม่ค่อยเน้นมากนัก ข้อดีของการเรียนสายวิทย์คือ คุณมีสิทธิ์ในการสอบเข้าได้ทุกคณะในมหาวิทยาลัย แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหรือถนัดวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วก็ไม่อยากให้เสี่ยงที่จะเข้าเรียนสายนี้เพียงเพราะผู้ใหญ่บอกว่าจะทำให้อนาคตคุณดี ด้วยสุดท้ายเมื่อคุณไม่ชอบมันก็มีแต่จะทำให้เกรดของคุณสวนทางลงและสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายวิทย์อยู่ดี

ห้องเรียนสายศิลป์ ภาษา

            ห้องเรียนสายศิลป์ – ภาษาจะเน้นความรู้ในหมวดศิลปะ สังคม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศซึ่งหากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชอบการเรียนหนัก ๆ เครียด ๆ หรือไม่ถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สายศิลป์ – ภาษาก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชอบการรอบรู้ศาสตร์แขนงอื่นในชีวิตประจำวันที่มีความน่าสนใจกว่าการทดลองและคำนวณ เชื่อหรือไม่ว่าต่างคนต่างมีข้อด้อยต่างกันไป เด็กสายศิลป์ไม่ถนัดวิทย์และคณิต ในขณะเดียวกันเด็กสายวิทย์ก็ไม่ถนัดด้านภาษาจนต้องช่วยเหลือกันในการติวข้อสอบ การที่คุณได้เรียนสายศิลป์ – ภาษาจะได้มีโอกาสลงลึกในด้านการสื่อสารซึ่งสำคัญต่อชีวิตประจำวันและการงานในอนาคตเช่นกัน แต่ในการเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ผู้ที่เรียนสายศิลป์จะสามารถเข้าได้เฉพาะคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยตรง ยกเว้นคณะจิตวิทยา ซึ่งคุณสามารถเข้าเรียนได้ทุกสาขา ยกเว้นสาขาจิตวิทยาคลินิกที่เป็นศาสตร์ไปในทิศทางหมอ

            ฉะนั้นแล้วการที่คุณจะตัดสินใจว่าตัวเองควรเลือกเรียนมัธยมปลายสายวิทย์หรือสายศิลป์ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและถนัดความตัวคุณเอง ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งเลย การที่ผู้ใหญ่เชื่อว่าห้องวิทย์เรียนเก่ง และห้องศิลป์เรียนอ่อนนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดมาก หากคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าอยากเรียนคณะใดในมหาวิทยาลัยก็จงเลือกเรียนแผนกที่เหมาะกับคณะด้านนั้นเถอะ เพราะเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มัธยมต้นเคยเรียนสายวิทย์ห้องแรก ๆ เลย แต่เมื่อรู้ตัวว่าชอบภาษามากกว่าจึงเปลี่ยนมาเรียนสายศิลป์ทั้งที่เกรดเฉลี่ยของตัวเองก็สามารถเข้าสายวิทย์ได้สบาย ๆ ซึ่งเราก็คิดว่าตัวเองเลือกถูกแล้วล่ะ

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#สายวิทย์หรือสายศิลป์ดี #ขึ้น ม.ปลายเรียนอะไรดี #สาระความรู้