รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีจริงหรือ? ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีจริงหรือ?

                  ถือว่าเป็นกระแสที่แรงมากในช่วงเวลานี้ สำหรับเรื่องของการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ซึ่งเหล่าบรรดาผู้เรียกร้องส่วนใหญ่ได้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องเศรษฐกิจไทยที่ถดถอย ปัญหาเรื่องปากท้องและเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

                  ถือว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยก็ว่าได้สำหรับประเทศไทย หลังจากผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาหมาดๆ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาระบาดอีกหรือไม่ เศรษฐกิจทั้งประเทศเข้าขั้นโคม่า แล้วยังต้องมาเจอปัญหาการชุมนุมประท้วงทางการเมืองเข้าไปอีก

3 ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก

1. หยุดคุกคามประชาชน

รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย   

2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง

3. ยุบสภา

รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง

นี่คือ 3 ประเด็นหลักที่ถูกเรียกร้อง แต่ถ้าไล่ดูเวทีย่อยของเหล่านักเรียน นักศึกษา จะพบว่า หลายแห่งพูดถึงเรื่องการมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาการว่างงานจะลดลง เหล่านี้เป็นต้น

อุปสรรคทางอ้อมของการพัฒนาเศรษฐกิจ

                  ประเทศไทยปกครองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแก่นแท้ของหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชน มีสิทธิ เสรีภาพ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หาได้มีส่วนใดที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจแม้แต่นิดเดียว แต่สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น ปัญหาเรื่องประชาธิปไตยอาจเป็นอุปสรรคทางอ้อมของการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่ดูเหมือนจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ที่แย่งชิงอำนาจกันไปมา ฝ่ายนึงกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นเผด็จการรัฐสภา โกงกินประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ฝ่ายนึงก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นเผด็จการทหารคอยยึดอำนาจ ริดรอนสิทธิ เสรีถาพ ประชาชน และทุจริตคอรัปชันแบบตรวจสอบไม่ได้ ผ่านมาแล้ว 88 ปี ประเทศไทยก็เหมือนภายเรือวนอยู่ในอ่างแบบนี้ เมื่อเทียบกับความได้เปรียบเรื่องทรัพยากร ภูมิศาสตร์ ของประเทศ เราควรพัฒนาเป็นแนวหน้าของทวีปทัดเทียมญี่ปุ่นและจีนไปแล้ว

ถึงวันนี้สิ่งที่ควรทำลำดับแรกเพื่อให้ชาติบ้านเมืองสงบสุข ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นคือ การหาแนวทางในการปฏิรูปประเทศ ทำอย่างไรที่จะให้ทุกฝ่ายยอมรับเพื่อจะได้ไม่ต้องมาขัดแย้งกันต่อไป การปฏิรูปประเทศนั้นจำเป็นต้องคิดโครงร่างเสาหลักของการบริหารประเทศใหม่ ทั้งอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตซึ่ก็มีแค่ 2 สาเหตุใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยเวียนวนซ้ำซาก คือ การทุจริตคอรัปชั่น เผด็จการรัฐสภา และทำให้ทหารต้องมาทำรัฐประหารวนเวียนอยู่อย่างนี้ เราจึงไปไหนไม่ได้ซักที เมื่อวางเสาหลักของประเทศและป้องกันปัญหาจาก 2 สาเหตุนี้ได้แล้ว เราจึงค่อยลงไปแก้รายละเอียดต่างๆปลีกย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับ ซึ่งผลสุดท้ายคือความปรองดองสมานฉันท์ หลังจากนั้นถ้าคนไทยเป็นปึกแผ่นเดียวกันแล้ว ปัญหาเศรฐกิจจะเป็นเรื่องง่ายมาก โครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ย่อมถึงประชาชนอย่างเต็มที่ถ้าไม่มีการทุจริต คอรัปชั่น โครงการหาเงินเข้าประเทศอีกมากมายที่เคยถกเถียงกันในอดีตก็จะหาข้อสรุปได้โดยง่าย เมื่อการเมืองมั่นคง มีเสถียรภาพต่างชาติก็จะกล้าที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น เพียงเท่านี้ เศรษฐกิจที่ดีที่ทุกคนเรียกร้องก็จะมาถึง

ผ่านมาแล้ว 88 ปีที่การเมืองไทยวนเวียนอยู่อย่างนี้ ทำให้เศรษฐกิจไทยยังไม่ไปไหนซักที คุณภาพชีวิตของประชาชนก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้ซักที วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าควรจะลดอัตตาในตัวเอง หันมานั่งคุยกัน รับฟังกัน แล้วหาทางปฏิรูปประเทศไทยของเรา ให้ไปสู่”แดนศิวิไลซ์”

Credit: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1370752

#3 ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก #ข่าวน่ารู้ #อัพเดตสถาณการ์ณ #เศรษฐกิจไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *