วิธีการพัฒนาความสามารถในการทำงาน ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

วิธีการพัฒนาความสามารถในการทำงาน

ในการทำงานจะมีเป้าหมายในการทำงาน เราในฐานะพนักงาออฟฟิศจะต้องถูกประเมิน โดยต้องผ่านการประเมินส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับบทบาทในการทำงานและความสำคัญต่างๆในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือแม้กระทั่งความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ

บริษัทต่างๆจะใช้วิธีการประเมินผลรายปีโดยเจ้าของธุรกิจต้องการให้พนักงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้งานสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากไม่สำเร็จตามที่ตั้งไว้เราฐานะในพนักงานอาจต้องถูกปรับปรุงหรือแก้ไข แต่เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของตัวเราเองได้ก่อนถูกประเมิน ซึ่งเราสามารถปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้การทำงานของเราดีขึ้นและนี่คือ 3ปัจจัยหลักๆ ซึ่งควรนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของคุณ

1. โฟกัสงานที่ทำ

การทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันย่อมไม่เกิดผลดีต่อสมองของเราแน่ เพราะสมองของเราจะโฟกัสงานได้ทีละอย่าง หากเราทำหลายๆสิ่งแบบสลับไปมาแน่นอนว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ดี ทั้งขาดสมาธิ ขาดความกระตือรือร้น

จนทำให้เกิดความผิดพลาดที่บ่อยครั้ง การทำงานควรมีสมาธิกับงานที่ทำให้สำเร็จลุล่วงโดยวิธีการเพิ่มสมาธิในการทำงานเราควรปิดช่องทางการสื่อสารเพราะเป็นสิ่งที่ทำลายสมาธิเรา โดยอาจเปิดโหมด “ห้ามรบกวน” หรือ “ปิดเสียง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเราเอง

2. เรื่องของสุขภาพกายและจิต

สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานหากร่างกายที่แย่ขาดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ จนทำให้เราเองรู้สึกเหนื่อยล้า งานที่ทำออกมาต้องออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการที่เราต้องนั่งทำงานในระยะเวลานานๆนั้นควรหาวิธีผ่อนคลาย  โดยเป็นการตั้งเวลาพักให้กับตัวเอง เพื่อยืดเส้นยืดสาย เพื่อให้สมองปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้น นอนหลับพักผ่อนให้ได้อย่างน้อยวันละ6 ชั่วโมง

หากต้องทำงานมาอย่างหักโหมควรหาเวลางีบสั้นๆสัก20นาที จะทำให้ร่างกายเราสดชื่นมากยิ่งขึ้น

รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์พี่ช่วยเพิ่มพลังงานให้ต่อร่างกาย เช่น ดาร์คช็อคโกแล็ต  ถั่ว ปลา และส้ม แล้วควรรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลา ดื่มน้ำให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน

เสริมสร้างสมาธิสัก5นาที เพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงาน และหากิจกรรมทำเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย

3. ทำงานในแต่ละวันให้เต็มที่

ในแต่ละวันควรวางแผนในการทำงาน จดรายละเอียดที่ต้องทำในแต่ละวันแล้วค่อยทำตามลิสท์ที่เขียนไว้ และก่อนจะเริ่มงานถัดไปควรหาเวลาพักสัก5นาทีเพื่อให้สมองรู้สึกปลอดโปร่งก่อนจะเริ่มงานต่อไป และถ้าหากรู้สึกคิดงานไม่ออกควรหาเวลาออกไปเดินเล่นซัก10นาที เพื่อให้สมองได้ผ่อนคลายลงบ้าง

และนี่คือ3ข้อง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ซึ่งการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเราบริหารเวลาในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีจะทำให้งานเราสำเร็จไปตามแผนที่วางไว้ การมีสมาธิกับงานไม่ทำงานหลายๆชิ้นพร้อมกันเพราะเป็นการลดประสิทธิภาพของงานและทำให้สมองรู้สึกเหนื่อยล้า และการพักผ่อนที่ดีและเพียงพอย่อมทำให้เรามีแรงและคิดงานได้อย่างสร้าสรรค์และเต็มประสิทธิภาพ หากเพื่อนๆนำวิธีเหล่านี้ไปใช้รับรองได้ว่าจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่และการประเมินผลงานต้องออกมาดี

#การพัฒนาความสามารถในการทำงาน #สาระความรู้