ทำอย่างไรดีเมื่อไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ทำอย่างไรดีเมื่อไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ

            หลายๆ คนน่าจะเคยประสบปัญหาการได้รับมอบหมายให้นำเสนองานหน้าชั้นเรียนหรือนำเสนอผลงานกับลูกค้า หัวหน้าในที่ประชุมแล้วเกิดความไม่มั่นใจ ไม่กล้าพูด รู้สึกเครียด และกดดันเสมอเวลาที่จะต้องพูดหรือแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเรามีความคิดที่ดีที่อยากจะบอกให้กับทุกคนได้ทราบ แต่เราก็เลือกที่จะไม่บอกและเก็บมันไว้ สุดท้ายงานหรืออะไรต่างๆ ที่ทุกคนตัดสินใจทำนั้น เวลาที่ผลมันออกมาแล้วก็อาจจะไม่ดีเท่ากับที่เราคิดไว้ นอกจากจะเป็นการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้ผู้อื่นได้รู้ความคิดและความสามารถของเราแล้ว ยังทำให้งานอาจประสบความสำเร็จได้ยากขึ้นอีกด้วย

เพิ่มความมั่นใจให้ตนเองกล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ

            ความมั่นใจนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลกล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ดังนั้นปัญหาที่หลายๆ คนประสบเรื่องการแสดงความคิดเห็นนั้นจึงสามารถแก้ได้ด้วยการเพิ่มความมั่นใจ ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าความมั่นใจที่เราจะใช้ในการแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชนนั้นต้องเป็นความมั่นใจที่มีครบหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในตัวเอง เราต้องมีความเชื่อว่าเรานั้นมีความรู้มีความสามารถพอที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้โดยที่ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่รู้จริง สามารถเพิ่มได้ด้วยการศึกษาหาความรู้และการปรับบุคลิกภาพเพื่อให้มีความสง่าผ่าเผยมากยิ่งขึ้น ต่อมาคือความมั่นใจในความคิดเห็นของเรา บางครั้งความคิดเห็นของเราอาจดูไม่เข้าท่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกความคิดเห็นของเราจะไม่สามารถใช้ได้ ความคิดเห็นในที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วและเมื่อทำตามมันจะเกิดสิ่งที่ดีตามมาอย่างแน่นอน เราจำเป็นจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เราคิดและเสนอออกไปให้ทุกคนได้รู้ มั่นใจในตัวผู้ฟัง ผู้รับฟังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจ ดังนั้นหากเราจะเริ่มฝึกฝนที่จะแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้คนมากๆ นั้นอาจเริ่มจากการนำเสนอในห้องเรียนหรือนำเสนอในกลุ่มเล็กที่มีผู้ฟังซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เรารู้สึกผ่อนคลาย จากนั้นถามหา feedback และกลับมาปรับปรุงตัว และเชื่อมั่นว่าผู้ฟังคนอื่นๆ จะเชื่อถือในสิ่งที่เราพูด

สาเหตุที่ทำให้เราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ

            สิ่งที่มนุษย์กลัวนั่นก็คือการไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทุกคนต่างก็พึ่งพากันและกัน หากเราไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น นี่คือสาเหตุที่ทำให้เรานั้นไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ เพราะเรากลัวว่าเมื่อเราแสดงความคิดเห็นออกไปแล้วอาจทำให้บางคนเสียผลประโยชน์ ทำให้บางคนเสียหน้า หรือทำให้บางคนรู้สึกไม่ชอบใจในความคิดของเราหรือการแสดงออกของเรา ในที่สุดเราก็จะถูกกันออกจากกลุ่มและไม่ได้รับการยอมรับ สิ่งที่เราควรพึงตระหนักไว้นั่นก็คือหากเราคิดว่าความคิดเห็นของเราเป็นเรื่องที่ดีและจะไม่ทำให้ใครเสียผลประโยชน์โดยใช่เหตุแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นเท่ากับผู้อื่น เราจึงต้องมั่นใจในความคิดของเราในสิทธิของตัวเราที่เราจะสามารถทำได้ก็จะช่วยให้เรามีความกล้ามากยิ่งขึ้น

#ทริคเข้าสังคม #วิธีแสดงความเห็น #เคล็ดลับเสนองาน