ปิรามิดทางการเงิน แผนการเงินที่ควรรู้ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ปิรามิดทางการเงิน แผนการเงินที่ควรรู้

ปัจจุบันเรื่องเงินๆทองๆเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้ ไม่จำเป็นว่าเพื่อนๆต้องจบสายการเงินถึงจะวางแผนการเงินได้ แต่แผนการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี เพราะถ้าเราเริ่มทำงานมีรายได้ แผนการเงินก็ควรเป็นสิ่งที่ต้องมี และในทุกวันนี้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการวางแผนทางการเงินมากยิ่งขึ้น เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นในทุกครั้งหากเรามีแผนการเงินที่ดีนั้นผลกระทบที่เพื่อนๆได้รับอาจมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าคนที่ไม่มีแผนการเงิน ซึ่งในวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ ปิรามิดทางการเงิน แผนการเงินนี้จะประกอบไปด้วย 5 ส่วน ที่เพื่อนๆควรรู้ ซึ่งหน้าตาของ ปิรามิดทางการเงินมีอะไรบ้างไปอ่านกันได้เลย

ที่มารูปภาพ: https://www.finnomena.com/a

ส่วนที่1 : ป้องกันความเสี่ยง

            สิ่งปลูกสร้างที่จะแข็งแรงได้นั้น รากฐานต้องมั่นคง เช่นเดียวกับแผนทางการเงิน จุดเริ่มต้นของปิรามิดคือการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นรากฐานที่กว้างที่สุดในปิรามิด ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากจะเป็นสิ่งที่อุดรอยรั่วต่างๆทางการเงินเพื่อไม่ให้กระทบกับส่วนอื่นๆของปิรามิด ซึ่งในส่วนนี้จะแยกออกเป็นสองด้าน คือการสำรองเงินฉุกเฉินและการทำประกัน ซึ่งการสำรองเงินฉุกเฉินควรมี3-6เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด การมีเงินส่วนนี้ไว้เพื่อเป็นสภาพคล่องให้กับตัวเองและครอบครัว เผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดกับเรา เช่น ตกงาน รถเสีย เจ็บป่วย เป็นต้น  ส่วนการทำประกันนั้นเป็นการป้องกันความสี่ยงในเรื่องของสุขภาพและชีวิต เพราะการทำประกันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพและเป็นการสร้างกองมรดกได้ในอีกทางหนึ่ง

ส่วนที่ 2: การออมเงิน

เมื่อเราทำงานแล้วสิ่งที่ควรมีคือการออมเงิน  ควรเป็นเงินก้อนแรกที่แบ่งออกมาเพื่อเก็บ ซึ่งสัดส่วนการออมควรอยู่ที่10-30 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ โดยแบ่งตามความเหมาะสมและภาระหนี้สิน ซึ่งภาระหนี้สินรวมนั้นไม่ควรเกิน 35-45เปอร์เซ็นต์  โดยหนี้สินนี้ไม่รวมหนี้บ้าน และถ้าหากมีหนี้อื่นๆ ควรไม่เกิน 15% – 20% เช่น หนี้รถ หนี้ผ่อนสินค้า

ส่วนที่3 : การลงทุน

เงินก้อนที่สองควรแบ่งออกมาคือเงินลงทุนซึ่งจะอยู่ที่ 10-30 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ ซึ่งการลงทุนจะแบ่งออกเป็น3ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น( ไม่เกิน 3 ปี) , ระยะกลาง( 3 – 7 ปี) , และระยะยาว( 7 ปีขึ้นไป )  ตามเป้าหมายแต่ละคน โดยแบ่งการลงทุนเป็นแต่ละเป้าหมาย  

ส่วนที่ 4 : การวางแผนภาษี

เมื่อเรามีรายได้การเสียภาษีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจ่าย แต่เราก็สามารถวางแผนภาษีในส่วนนี้เพื่อลดหย่อนได้ เช่น ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนบิดามารดา และผลิตภัณฑ์การเงิน เช่น RMF  ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นต้น

ส่วนที่ 5 : การวางแผนมรดก

การวางแผนมรดก เปรียบเสมือนการทำพินัยกรรม เพื่อเป็นการส่งต่อทรัพย์สินให้กับผู้รับมอบแบบมีลายลักษณ์อักษร เพื่อลดการมีปัญหาในภายหลัง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราอย่างแท้จริง

            การวางแผนการเงินในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับทุกคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามเรื่องของการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญ หากวางแผนไม่ดีแล้วชีวิตในวัยชราจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเงินมากขึ้น เพราะในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น หากวันนี้แผนการเงินของเราไม่ดีพอเราจะใช้ชีวิตในบั้นปลายได้มีความสุขอย่างไร เพราะเรื่องของเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต

#วางแผนการเงิน #ปิรามิดทางการเงิน #เรื่องเงินๆทองๆ