ทิวลิบไม้ดอกยอดนิยมของโลก ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ทิวลิบไม้ดอกยอดนิยมของโลก

ทิวลิบ (Tulip) เป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ มีหลอดตรงกลางดอกเป็นอวัยวะส่วนสำคัญที่สุด ดอกทิวลิบมักจะมีขนาดใหญ่มีสีฉูดฉาดและสดใสโดยทั่วไปเป็นสีแดง, สีชมพู, สีเหลืองหรือสีขาว โดยปกติดอกทิวลิบจะมีโทนสีอบอุ่น มักมีจ้ำสีแตกต่างกันที่ฐานของ Tepals หรือบริเวณที่กลีบดอกและกลีบเลี้ยงรวมกันอยู่ภายในตัวเอง

เนื่องจากทิวลิบมีระดับความแปรปรวนภายในตัวเอง มีประวัติการเพาะปลูกที่ยาวนาน การจำแนกประเภทจึงมีความซับซ้อนมาก ทิวลิบเป็นสมาชิกในไม้ดอกตระกูลเดียวกับลิลี่ (Lily) คือตระกูล Liliaceae มีประมาณ 75 ชนิดและแบ่งออกเป็นสี่ประเภทย่อย ชื่อ “ทิวลิบ” มีที่มาจากคำในภาษาเปอร์เซียแปลว่าผ้าโพกหัวเพราะมันอาจมีลักษณะคล้ายผ้าโพกหัวของเปอร์เซีย

ทิวลิบพบมากในแถบที่ทอดยาวจากยุโรปตอนใต้ไปจนถึงเอเชียตอนกลาง แต่ตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเจ็ดได้มีการขยายออกไปเพาะปลูกอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ ในสภาพธรรมชาติของพื้นที่ที่เป็นลักษณะขั้นบันไดและภูเขาที่มีอากาศค่อนข้างเย็น ทิวลิปออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูร้อนจะบาน เมื่อดอกและใบร่วงมันกลับมาโผล่เหนือพื้นดินเหมือนหน่อจากกระเปาะหรือหน่อที่อยู่ใต้ดินในต้นฤดูใบไม้ผลิอีกครั้ง

เดิมทีเดียวทิวลิบเติบโตในป่าในหุบเขาของเทือกเขา Tian Shan ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับประเทศคีร์กิซสถาน ดอกทิวลิปได้รับการปลูกในกรุงคอนสแตนติโนเบิลในช่วงต้นปี 1055 ในศตวรรษที่ 15 ดอกทิวลิบเป็นดอกไม้ที่มีค่ามากที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรออตโตมาน

ทิวลิบอาจได้รับการปลูกในเปอร์เซียตั้งแต่ศตวรรษที่สิบ แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากตะวันตกจนกระทั่งศตวรรษที่สิบหกเมื่อนักการทูตตะวันตกประจำราชสำนักออตโตมันสังเกตเห็นและรายงานให้ทางราชสำนักทราบ พวกมันจึงได้รับการแนะนำอย่างรวดเร็วในยุโรปและกลายเป็นสินค้าที่เฟื่องฟูในช่วงที่มีการคลั่งไคล้ดอกทิวลิบ

ดอกทิวลิบมักปรากฏในภาพวาดยุคทองของชาวดัตช์และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้ปลูกทิวลิบรายใหญ่ในตลาดโลกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในเนเธอร์แลนด์ในศตวรรษที่สิบเจ็ดเป็นช่วงเวลาแห่งความคลั่งไคล้ดอกทิวลิบ

การติดเชื้อของหลอดดอกทิวลิปจากไวรัสได้ทำให้เกิดลวดลายที่แตกต่างกันในดอกทิวลิปซึ่งต่อมาดอกทิวลิบประเภทนี้กลับได้รับความนิยมและมีราคามาก

โครงการปรับปรุงพันธุ์ทิวลิบทำให้ได้พันธุ์ลูกผสมและพันธุ์ใหม่ๆมากมายนอกเหนือจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่รู้จักกันวิชาพืชสวนว่าทิวลิบพฤกษศาสตร์ ทิวลิบจึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกทั้งในฐานะไม้ประดับในสวนและไม้ตัดดอก

เครดิตภาพ M THAI, ANNGLE, Campus Star

#ดอกทิวลิป #ไม้ดอกยอดนิยม #ทุ่งดอกไม้