โซเชียลมีเดีย ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

โซเชียลมีเดีย

         ในสมัยก่อนการสื่อสารระหว่างกันในสังคมน่าจะจำกัดอยู่ในพื้นที่แคบๆ การพบปะพูดคุย การประชุม การทำงานร่วมกันในสำนักงาน หรือการเดินทางไปพบกันเพื่อสนทนาเจรจาทางการค้า แต่ถ้าต้องการสื่อสารกันเมื่ออยู่ห่างไกลกันก็คงจะใช้โทรศัพท์พูดคุยกัน หรือเรียกว่าเป็นการสื่อสารในระบบปิด สื่อในสมัยก่อนที่คนคุ้นเคยกันก็คือหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ประมาณปี 1990 ได้เกิดวิวัฒนาการทางการสื่อสารครั้งใหญ่ที่สุดของโลก สมัยก่อนไม่เคยมีใครเข้าใจความหมายของคำว่าโซเชียลมีเดีย อินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารในสังคมโลกให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อน

         อินเตอร์เน็ตทำให้เกิดสังคมแบบออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ขึ้น          โซเชียลมีเดียทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่มากต่อสังคมบนโลก การติดต่อสื่อสารกันไม่ใช่เป็นแบบระบบปิดเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ

ทำความเข้าใจโซเชียลมีเดีย

         โซเชียลมีเดียคือบริการการสื่อสารที่ผู้ใช้งานโต้ตอบในสังคมออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการสร้างหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ผ่านติดต่อผ่านชุมชนเสมือนจริง (Virtual Communities) และทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย Social Web คือเว็ปที่ผู้ใช้สามารถสร้างคอนเทนต์ของตนเองได้และใช้งานง่าย โดยผู้ใชงานสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคและเป็นผู้มีส่วนร่วมได้รวมทั้งสามารถทำงานได้กับทุกระบบงานที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้ คอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเองอยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดียและทำงานทางออนไลน์ โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลของสินค้าหรือบริการของตนด้วยเว็ปไซด์หรือแอฟลิเคชั่นที่ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเตรียมให้ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้กับผู้ใช้รายอื่นในกลุ่มหรือกลุ่มอื่นได้ ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต้องมีคุณภาพ, เข้าถึงได้ตลอดเวลา, ใช้งานได้ฉับไว, คงอยู่ได้ตลอด

ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

         ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียในปัจจุบันที่มีจำนวนผู้สมัครใช้งานมากที่สุดทั้งโลกประกอบด้วย Facebook (รวมถึง Facebook Messenger), Tiktok, WeChat, Instagram, QZone, Weibo, Twitter, Tumblr, Baidu  and LinkedIn.นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นที่เป็นที่นิยมกันและถือว่าเป็นบริการโซเชียลมืเดียเหมือนกัน เช่นYouTube, QQ, Quora, Telegram, WhatsApp, LINE, Snapchat, Pinterest, Viber, Reddit, Discord, VK, Microsoft Teams เป็นต้น

การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย

         โซเชียลมีเดียสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกันแบบออนไลน์อย่างแท้จริง     โซเชียลมีเดียยังเป็นเคริ่องมือทำการตลาดขององค์กรธุรกิจ, ผู้ผลิตสินค้า หรือติดต่อกันภายในหน่วยงานของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองรวมทั้ง NGO (Non-Government Organization)

         โซเชียลมีเดียยังสามารถนำมาใช้งานในแบบเคลื่อนที่บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือ  คอมพิวเตอร์แบบแทบเลท (Tablet Computer) เพื่อทำการตลาดผ่านทางโมบาย (Mobile Marketing) ทำให้ทำการตลาดได้กว้างขวางและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ประเทศไทยกับการใช้งานโซเชียลมีเดีย

            ในประเทศไทยมีข้อมูลจำนวนปัญชีการใช้โซเชียลมีเดียทั้งสิ้น 52 ล้านบัญชี              แพลตฟอร์มที่นิยมใช้งานมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ Facebook, YouTube, Line, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Tiktok, Pinterest, Linkedin, WeChat,และ Whatsapp

         มีการวิเคราะห์กันแล้วว่าโซเชียลมีเดียให้ผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบกับตัวบุคคลหรือสังคม โซเชียลมีเดียก็เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม ควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างความรู้และการทำกิจกรรมของภาครัฐกับประชาชนและในทางธุรกิจ หากเราใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดก็อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อตัวเองและสังคมเช่นเดียวกัน  

เครดิตภาพ สวนดอกวาไรตี้, ฐานเศรษฐกิจ, Romina Jorge

#โซเชียลมีเดียคือ #ข้อดีข้อเสียโซเชียลมีเดีย #โลกยุคโซเชียลมีเดีย