ผู้ใช้สมองซีกซ้าย VS ผู้ใช้สมองซีกขวา ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ผู้ใช้สมองซีกซ้าย VS ผู้ใช้สมองซีกขวา

            มนุษย์ทุกคนย่อมมีสมองทั้งสองซีกเหมือนกัน ได้แก่ สมองซีกซ้าย และ สมองซีกขวา แต่รู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดคนเราจึงมีความสามารถที่แตกต่างกันไปจนเกิดคำพูดที่ว่า “คนที่ไม่ถนัดสิ่งเดียวกัน ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใคร” นั่นก็เพราะสมองซีกนั้น ๆ ของแต่ละคนมีการมุ่งเน้นหน้าที่มากน้อยต่างกันอย่างไรล่ะ บางคนก็มีการทำงานของสมองซีกซ้ายที่มากกว่า แต่บางคนก็มีการทำงานของสมองซีกขวาที่มากกว่าซึ่งทำให้เรามีเรียนรู้ในเรื่องราวด้านต่าง ๆ ดีและอ่อนแตกต่างกันไป แม้จะเป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบไปเสียทุกด้านก็ย่อมมีข้อผิดพลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นกัน สมองแต่ละซีกมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร เราตามไปดูกันเถอะ

สมองซีกซ้าย

            สมองซีกซ้าย หรือที่เรียกกันว่า “สมองส่วนของการตัดสินใจ” จะทำหน้าที่ในการคิด วางแผน การใช้หลักการเหตุผลเป็นหลักเพื่อประกอบการคิดอย่างเป็นกระบวนการมีลำดับขั้นตอน ตัดสินใจ การวิเคราะห์ ความคิดรวบยอด การจดจำ ความถนัดผู้ที่ใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลักนี้จะมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านของทักษะทางภาษา การเขียน – การอ่าน การคิดคำนวณ การเรียงลำดับและสร้างแบบแผนต่าง ๆ ที่สำคัญไปจนถึงแบบยิบย่อยเพียงจุดเล็กจุดน้อย มีไหวพริบสูง ซึ่งสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกายซีกขวา สรุปง่าย ๆ คือ หากใครที่ชอบเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ผู้นั้นคือคนที่ใช้สมองซีกซ้ายนั่นเอง แต่ก็ต้องมีการฝึกทักษะของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อต่อยอดทักษะให้มากขึ้นเสมอ

สมองซีกขวา

            สมองซีกขวา หรือที่เรียกกันว่า “สมองส่วนของความคิดสร้างสรรค์” จะทำหน้าที่ในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แบบไม่ลงเจาะลึก แต่เป็นการสรุปแบบง่ายแต่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการใช้อารมณ์ โดยความถนัดของผู้ที่ใช้สมองซีกขวานี้จะมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านของดนตรี ศิลปะ สุนทรียภาพด้านต่าง ๆ ความสร้างสรรค์ การออกแบบ การมีจินตนาการที่มากมายล้ำลึกเกินกว่าที่คนอื่นจะคิด มีแนวความคิดเชิงปรัชญา มุ่งเน้นในอุดมคติมากกว่าหลักการ ซึ่งสมองซีกขวาจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย ผู้ที่ใช้สมองซีกขวาอาจถูกมองว่าเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกล นอกกรอบ และดูเกินขอบเขตมากไปหน่อย แต่ผลจากความคิดของพวกเขาก็สามารถสร้างสรรค์ให้สิ่งที่คนอื่นคิดกลายเป็นความจริงได้อย่างน่าทึ่ง ในปัจจุบันผู้ที่ใช้สมองซีกขวาเป็นแรงผลักดันให้องค์กรมากมาย ได้แก่ ผู้ที่ทำอาชีพกราฟฟิก มีเดียแอนิเมชั่น ผู้ที่ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น สถาปนิก เป็นต้น

            ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ถนัดใช้สมองซีกไหน แต่ในองค์กรต่าง ๆ ทุกคนก็ย่อมต้องช่วยเหลือกันเพื่อสร้างสิ่งที่จะพัฒนาสังคมให้ไปได้ไกล ผู้ที่มีสมองซีกซ้ายก็ย่อมต้องการผู้ช่วยสมองซีกขวา ส่วนผู้มีสมองซีกขวาก็ย่อมต้องการผู้ช่วยสมองซีกซ้าย ประเทศจึงจะเจริญขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างและมีความหลากหลาย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#สมองซีกซ้ายและซีกขวา #เรียนรู้การทำงานของสมอง #สาระน่ารู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *