3 เหตุผลที่ควรมีประกันชีวิต ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

3 เหตุผลที่ควรมีประกันชีวิต

            การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่หลายๆคนมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป บางคนเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตัวแทนผู้ขายประจึงทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับการทำประกันชีวิต แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าการทำประกันชีวิตนั้นเป็นหนึ่งในแผนทางการเงินที่ทุกคนควรมี ในหลายๆประเทศ การทำประกันชีวิตถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องมีไว้อย่างน้อยคนละ1เล่มกรมธรรม์ เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัวและตนเอง แล้ววันนี้บทความนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จัก3เหตุผลที่ควรมีประกันชีวิต

1. เป็นเงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อบาดเจ็บหรือป่วยอย่างร้ายแรง

            การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดและเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองและคนในครอบครัว แต่มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต้องนำเงินเก็บทั้งหมดที่หาได้มารักษาชีวิต ซึ่งการมีประกันชีวิตไว้ จะเป็นตัวช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจากโรคร้ายแรง การเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังมีเงินที่ชดเชยรายได้สำหรับกรณีที่ต้องหยุดงาน อย่างน้อยๆการมีประกันก็เป็นการช่วยปกป้องความมั่งคั่งของทรัพย์สินที่เรามี ซึ่งเราคงไม่อยากขายทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อมารักษาพยาบาลตัวเองหากเรามีประกันไว้ช่วยดูแลความเสี่ยงนี้ไว้

2. เป็นทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ลูก

            เมื่อเรามีครอบครัวและมีลูก การศึกษาคือสิ่งเราคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ลูกได้รับการศึกษาที่เต็มที่ หากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดกับครอบครัวหรือผู้ที่หารายได้หลักอย่างกะทันหัน เช่น ทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ และต้องนำเงินเก็บที่มีมารักษาตัวทำให้กระทบต่อทุนการศึกษาของลูก  ซึ่งการทำประกันในแบบปัจจุบันมีการออมเงินผ่านประกันชีวิตแบบครบระยะเวลากำหนดให้พอดีช่วงที่ลูกต้องใช้เงินในระดับอุดมศึกษาและระบุความคุ้มครองผู้ชำระในกรณี เสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ ซึ่งหากผู้ชำระเบี้ยเป็นอะไรไปในระหว่างนี้ ทางบริษัทจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้ และเมื่อถึงระยะเวลาครบกำหนดคืนทุนประกันที่ทำไว้ ทางบริษัทก็จะคืนให้กับลูกของผู้ทำประกันไว้

3. เป็นเงินใช้จ่ายยามเกษียณของตัวเอง

            การวางแผนเกษียณเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหากเราอยู่ในวัยผู้สูงอายุก็จะทำให้เราขาดราย แต่เราต้องใช้จ่ายอยู่ ซึ่งการทำประกันชีวิตก็มีแบบบำนาญเพื่อให้เรามีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะใช้เงินเดือนละเท่าไรหลังเกษียณ ซึ่งถ้าหากเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ เต้องวางแผนทางด้านการเงินในระหว่างที่เราสามารถหารายได้ ในช่วงวัยทำงาน

            ในการวางแผนทางการเงินซึ่งการทำประกันจะเป็นตัวช่วยที่ลดความเสี่ยงจากเงินที่ต้องจ่ายไปเพื่อรักษาพยาบาลตัวเอง เป็นแผนการวางอนาคตให้กับครอบครัวและลูกที่เรารัก หรือแม้กระทั้งเป็นการวางแผนชีวิตหลังเกษียณให้กับตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน และเป็นคนสูงวัยที่มีคุณค่า ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอ่านมาจนจบการทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนควรมี หากเพื่อนๆทราบแล้วว่ามันดี แต่ไม่ทำเพื่อนๆกำลังละเลยกับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองและครอบอยู่หรือไม่ แล้วถ้าจะวิ่งหาประกันชีวิตในวันที่สายไป บางทีมันคงไม่ทันเสียแล้ว

ที่มารูปภาพ :https://www.gpf.or.th/thai2019/2Member/m

#เงินหลังเกษียณ #ประกันชีวิต #สาระน่ารู้