เทคโนโลยี 5G สนับสนุน IoT ได้อย่างไร ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

เทคโนโลยี 5G สนับสนุน IoT ได้อย่างไร

ทันทีที่มีการนำเทคโนโลยีระบบ 5G มาให้บริการดูเหมือนว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT ที่มีความหนาแน่นของการใช้งานสูงจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT ที่กำลังเฟื่องฟูสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 5G และทำให้มีการใช้งาน IoT ในบริการเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นสูงที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการเดินสายที่ซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีเก่าอีก

คลื่นความถี่ 5G ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่ม Bandwidth โดยรวมและช่วยให้อุปกรณ์ IoT จำนวนมากสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ระบบเสาอากาศแบบกระจายสำหรับผลิตภัณฑ์เซลลูลาร์ในอาคาร ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงความเร็วระดับ 10 Gbps

โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT เป็นจำนวนมากและใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์เหล่านี้สำหรับการติดตามและการแจ้งเตือน การใช้ 5G บนเทคโนโลยี mmWave สามารถรองรับเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อหลายล้านตัวและในความเป็นจริงสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ถึงหนึ่งล้านเครื่องต่อตารางกิโลเมตร เทคโนโลยี 5G ยังช่วยให้เกิดความหน่วงต่ำเป็นพิเศษผ่าน Multi-Access Edge Compute (MEC) ซึ่งจะย้ายการประมวลผลปริมาณงานไปที่ Edge ได้

การที่ 5G จะสนับสนุนต่อ IoT มากเพียงใดและเมื่อใดขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก เพราะคุณสมบัติหลักของ 5G ได้แก่ การส่งข้อมูลด้วยปริมาณมากและเร็วขึ้นอย่างมากจะรองรับการสื่อสารสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่หรืออุปกรณ์จำนวนมาก และสื่อสารโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบหรือการควบคุมจากมนุษย์ และการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษและมี Latency Delay ต่ำ

ความน่าเชื่อถือสูงสุดของเทคโนโลยีมาจากความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพตามที่ระบุไว้หรือการสื่อสารแบบ “เรียลไทม์” เทียบกับการส่งข้อมูลที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีที่ใช้อีเทอร์เน็ตเช่น Wi-Fi นอกจากนี้ 5G ยังมี Latency Delay ทางทฤษฎีที่น้อยกว่า           1 มิลลิวินาทีในเมื่อเทียบกับ 20 ถึง 40 มิลลิวินาทีในการใช้งาน Wi-Fi รุ่นปัจจุบันทั่วไปคุณสมบัติทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับ IoT แต่ระดับความเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับความต้องการของอุปกรณ์ปลายทาง IoT และแอปพลิเคชัน

ตัวอย่างเช่น การนำอุปกรณ์ IoT ปลายทางที่ใช้พลังงานต่ำจำนวนมากมาใช้กับแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการความเร็วข้อมูลสูงหรือเวลาในการตอบสนองน้อยกว่า 10 มิลลิวินาทีเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องอาจเหมาะสม ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ 5G เพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบ Narrowband IoT (NB-IoT) เป็นหลัก

โดยในทางทฤษฎี 5G สามารถรองรับความหนาแน่นของอุปกรณ์ IoT ได้ถึงหนึ่งล้านจุดต่อตารางกิโลเมตร ซึ่ง NB-IoT เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายบริเวณกว้างที่ใช้พลังงานต่ำซึ่งรองรับอุปกรณ์และบริการเซลลูลาร์ที่หลากหลายได้

5G ยังสามารถปรับใช้กับอุปกรณ์ IoT ที่ต้องการ Bandwidth สูง เช่นกล้องวิดีโอเฝ้าระวังที่ต้องอาศัยความสามารถในการรับส่งข้อมูลสูง เวลาแฝงที่ต่ำของ 5G ทำให้สามารถฟีดวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษ 8K แบบเรียลไทม์ได้

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โรงงานอัจฉริยะ การก่อสร้างและทรัพยากรธรรมชาติ เช่นเหมืองแร่น้ำมันและก๊าซเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสใช้ 5G สำหรับ IoT แต่ข้อกำหนดการนั้นกว้างและจะแตกต่างกันไปตามกรณีการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม 5G อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครือข่าย IoT ทั้งหมด องค์กรต่างๆจะยังคงใช้การเชื่อมต่อที่หลากหลายรวมถึง Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee และ 4G NB-IoT  องค์กรต่างๆจำเป็นต้องพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะด้านประสิทธิภาพการใช้งานของตนเองว่าต้องการอะไรในสถานการณ์การปรับใช้ที่มีความจำเป็น

อุปกรณ์ IoT ในปัจจุบันส่วนใหญ่เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีสายเคเบิล ซึ่งรวมถึงสาย LAN แบบ Twisted-pair และสายโคแอกเซียล ในบางพื้นที่อาจใช้ Wi-Fi อยู่บ้าง 5G จะช่วยให้สามารถใส่เซ็นเซอร์ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลและท่อร้อยสาย

ด้วยเทคโนโลยีไร้สายที่ใหม่กว่าและเป็นหนึ่งในโซลูชันระบบเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของ IoT ตัวอย่างเช่น 5G สามารถควบคุม Latency Delay ให้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยได้ แต่องค์กรบางแห่งอาจไม่ต้องการความสามารถของ 5G ที่ครอบคลุมทั้งหมดโดยอาจใช้ LPWAN หรือ WAN ที่ใช้พลังงานต่ำ หรือเชื่อมต่อผ่านทางเลือกอื่นเช่น LoRaWAN

นอกจากนี้ Wi-Fi 6 และ Wi-Fi HaLoW อาจจะมีบทบาทในกรณีการใช้งาน IoT ที่หนาแน่นและใช้งานระยะไม่ไกลแม้ว่าจะมีความน่าเชื่อถือลดลง

 5G จะทำให้มีอุปกรณ์ IoT เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาด ความหน่วงแฝงที่ต่ำเป็นพิเศษของ 5G จะปูทางไปสู่การใช้งานที่ใหม่กว่าเช่น ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)และเปิดโอกาสใหม่ของธุรกิจดิจิทัล เช่น การดูแลสุขภาพ การผลิตที่ชาญฉลาดและการศึกษา และ 5G อาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเมืองที่ชาญฉลาดขึ้นด้วยความก้าวหน้าในการคมนาคมขนส่งความปลอดภัยสาธารณะ

การสื่อสารระหว่างเครื่องกับเครื่องขนาดใหญ่รวมกับการรวมตัวกันของความสามารถ NB-IoT ของ 5G ที่กำลังจะมาถึงสามารถส่งเสริมการใช้งาน IoT ได้มากขึ้น Menezes กล่าว ซึ่งอาจรวมถึงเมืองอัจฉริยะที่เทคโนโลยีไร้สายมือถืออื่น ๆ เช่น 4G LTE หรือ LAN ไร้สายไม่สามารถทำได้

การเกิดขึ้นของ 5G จะเร่งกระบวนการเซ็นเซอร์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมอย่างมาก  IoT ขนาดใหญ่สามารถรองรับความหนาแน่นของเซ็นเซอร์ได้ถึง 12 เท่าและเทคโนโลยีเช่น NB-IoT จะพัฒนาขึ้น การรวบรวมข้อมูลจากสิ่งเหล่านี้พร้อมกับคุณสมบัติบน Cloud จะช่วยให้สามารถจำลองการประเมินการคาดการณ์ การแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ได้ใกล้เคียงกับเวลาจริง

เครดิตภาพ กรุงเทพธุรกิจ, SALIKA, readwrite

#เทคโนโลยี 5G #5G สนับสนุน IoT #อัพเดทเทคโนโลยี