ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 หรือ 3G (Third Generation) เป็นระบบเซลลูล่าร์ที่เป็นเทคโนโลยีแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยี 2.5G และ 2.5G GPRS ซึ่งเป็นระบบ 2G ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อยอดไปเป็น 3G

ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นสามารถให้บริการระบบโทรศัพท์ด้วยเสียงแบบไร้สาย, การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ, การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบอยู่กับที่, การสนทนาทางวิดีโอ และการดูโทรทัศน์ทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีคุณภาพ

โครงข่ายแบบ 3G มีความเร็วในการส่งข้อมูลอย่างน้อย 144 กิโลบิตต่อวินาทีที่ดาวน์ลิงค์ โครงข่าย 3G ที่มีการพัฒนาต่อมาที่เรียกว่า 3.5G และ 3.75G มีความเร็วในการส่งข้อมูลสำหรับบริการแบบโมบายบรอดแบนด์ด้วยความเร็วระดับหลายเมกะบิตต่อวินาที

มาตรฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

         ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 จะต้องเป็นระบบที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่เป็นไปตามมาตรฐาน IMT-2000 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น

1. ระบบ UMTS เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการความร่วมมือพ้ฒนาโทรศัพท์ไร้สายรุ่นที่ 3 หรือ 3GPP ใช้งานในยุโรป, ญี่ปุ่น, จีน และภูมิภาคอื่น โครงสร้างพื้นฐานเป็นเหมือนระบบ GSM (Global Systems for Mobile) ของระบบแบบ 2G โดยมีระบบที่นำมาให้บริการดังนี้

1.1 W-CDMA คือระบบ 3G ที่มีการใช้งานมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจะทำงานบนย่านความถี่ 2,100 เมกะเฮิร์ซ (MHz) แต่ผู้ให้บริการบางรายก็ใช้คลื่นความถี่ 850, 900 และ 1,900 เมกะเฮิร์ซ (MHz)

1,2 HSPAเป็นระบบ 3G ที่มีการปรับปรุงจากระบบ W-CDMA สามารถให้ความเร็วในการส่งข้อมูลที่ 14.4 เมกะบิตต่อวินาทีที่ดาวน์ลิงค์ และ 5.76 เมกะบิตต่อวินาทีที่อัพลิงค์

1.3 HSPA + เป็นระบบ 3G ที่มีการปรับปรุงจากระบบ HSPA สามารถให้ความความเร็วในการส่งข้อมูลได้สูงสุดทางทฤษฎีที่ 168 เมกะบิตต่อวินาทีที่ดาวน์ลิงค์ และ 22 เมกะบิตต่อวินาทีที่ อัพลิงค์ 

2. ระบบ CDMA2000 เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการ 3GPP2 นำมาใช้งานในอเมริกาเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกับมาตรฐาน IS-95 2G ให้ความเร็วการส่งข้อมูลดาวน์สตรีมสูงสุด 14.7 เมกะบิตต่อวินาที และ CDMA2000 1x Rev.E สามารถเพิ่มช่องสัญญาณเสียงมากกว่าสามเท่า เมื่อเทียบกับ Rev.0 และ EVDO Rev.B ระบบ UMTS และ CDMA2000 ใช้เทคโนโลยีการส่งคลื่นวิทยุแบบ Spread Spectrum ตามข้อกำหนด IMT-2000

3. ระบบ EDGE เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการ 3GPP ใช้วิธีการส่งข้อมูลผ่านระบบ 2G GSM แบบเก่า ระบบ EDGE ยังคงถูกใช้อย่างกว้างขวางเนื่องจากความสะดวกในการปรับปรุงจากโครงสร้างพื้นฐานของ 2G GSM เดิม ระบบ EDGE รวมกับ GPRS 2.5G เรียกว่า EGPRS ให้ความเร็วการส่งข้อมูลสูงสุดที่ 200 กิโลบิตต่อวินาทีเช่นเดียวกับ UMTS W-CDMA แบบดั้งเดิม EDGE จึงมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด IMT2000 บนระบบ 3G อย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ EDGE ไม่ค่อยได้ถูกทำตลาดเป็นระบบ 3G แต่ยังเป็นระบบ 2.9G อยู่ EDGE มีประสิทธิภาพด้านสเปกตรัมของระบบที่ดีกว่าระบบ UMTS และ CDMA2000 เล็กน้อย แต่เป็นไปได้ยากที่ EDGE จะมีอัตราข้อมูลสูงสุดที่มากกว่า เนื่องจากแบนด์วิดท์สเปกตรัมของ GSM ถูกจำกัดอยู่ที่ 200 กิโลเฮิร์ต แม้ว่า EDGE จะได้รับการยอมรับว่าเป็น 3G ตามมาตรฐาน IMT-2000 อย่างเป็นทางการ แต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียดทางเทคนิคแล้ว EDGE ไม่ใช่ 3G แท้จริง เพราะใช้เทคโนโลยีต่างกันโดยสิ้นเชิง

เครดิตภาพ Thaimobile Center, MGR Online, ฐานเศรษฐกิจ

#ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 #เล่าเรื่องการสื่อสาร #เทคโนโลยีการสื่อสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *