รูปแบบประกันชีวิต ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

รูปแบบประกันชีวิต

หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการวางแผนทางการเงิน ประกันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้แผนการเงินของคุณรัดกุมขึ้น แต่ประกันชีวิตมีหลากหลายรูปแบบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประกันแต่ละรูปแบบมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้าง ในวันนี้บทความนี้จะมาเล่าให้ฟัง ซึ่งมีทั้งหมด5รูปแบบ ดังนี้

ที่มารูปภาพ:https://moneyhub.in.th/artic

1. แบบชั่วระยะเวลา 

เป็นแบบประกันที่มีความคุ้มครองแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีทุนเอาประกันสูง เบี้ยประกันไม่สูง แต่ไม่มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น  ซึ่งการทำประกันรูปแบบนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ถ้าซื้อความคุ้มครองเป็นระยะเวลาเกิน10ปี เช่น ผู้เอาประกันซื้อความคุ้มครอง10ล้านบาทเป็นระยะเวลา10ปีหากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางบริษัทจะจ่ายทุนเอาประกันให้กับผู้รับประโยช์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์10ล้านบาท หากอยู่ครบสัญญา10ปี จะไม่ได้รับเงินซึ่งเรียกว่า ไม่มีมูลค่าเงินสด

2. แบบตลอดชีพ

เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปี เบี้ยประกันถูก มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์และให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและอยู่จนครบสัญญาซึ่งการทำประกันรูปแบบนี้ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้โดยสัญญากรมธรรม์ต้องมีการชำระเบี้ยประกันเกิน10ปี เหมาะกับคนอายุน้อยและเก็บไว้เป็นมรดกให้ครอบครัว ซึ่งประกันรูปแบบนี้สามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ เช่น ผู้เอาประกันซื้อความคุ้มครอง10ล้านบาทโดยชำระเบี้ยเป็นระยะเวลา20ปี หากผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางบริษัทจะจ่ายทุนเอาประกันให้กับผู้รับประโยช์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์10ล้านบาท หากอยู่ครบสัญญาอายุ99ปี จะได้รับเงินทุนเอาประกันคืน10ล้านบาทและถ้าหากระหว่างในสัญญากรมธรรม์สมามารถปิดกรมธรรม์เพื่อนำเงินออหมาใช้ได้ โดยต้องดูมูลค่าเงินคืนตามปีกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในเล่มกรมธรรม์ ซึ่งเรียกว่า มูลค่าเงินสด

3. แบบสะสมทรัพย์

เป็นแบบประกันที่เหมาะกับการสร้างวินัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอและได้รับการคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตและอยู่ครบสัญญา แถมมีเงินคืนรายปีให้ด้วยซึ่งเงินคืนจะดูที่ผลตอบแทนของบริษัทและข้อกำหนดต่างๆในการจ่ายคืน และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้กรณีที่ซื้อความคุ้มครองเกิน10ปี

4. แบบบำนาญ

หากคุณไม่ใช่ข้าราชการที่มีบำนาญประกันรูปแบบนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณ ซึ่งเป็นแบบประกันที่เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างเงินบำนาญให้กับตัวเอง โดยมีเงินใช้สม่ำเสมอหลังเกษียณอายุตั้งแต่อายุ 55ปีขึ้นไป

5. แบบควบการลงทุน

เป็นส่วนผสมของประกันชีวิตและกองทุนรวม สำหรับคนที่ต้องการทุนเอาประภัยสูง เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของกองทุน และเหมาะสำหรับคนที่ต้องการไว้ใช้วางแผนค่าเทอมให้กับลูกหรือใช้เป็นแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุ แต่เบี้ยประกันสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แค่บางส่วน

การที่เราจะตัดสินใจซื้อประกันต่างๆ การศึกษาข้อกำหนดและข้อแตกต่างแต่ละรูปแบบประกันเป็นสิ่งที่ต้องหาข้อมูลก่อน เพื่อให้ได้รูปแบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเราและสุดท้ายเราควรพิจารณาเลือกการจ่ายเบี้ยประกันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของตัวเองด้วย

#ลงทุนกับประกัน #วางแผนทางการเงิน #ประกันน่ารู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *