ต้นไม้ ‘รากดุ’ ปลูกให้ห่างไกล เพื่อโครงสร้างบ้านแข็งแรงยั่งยืน

ต้นไม้หลากหลายชนิดที่เราเลือกปลูกไว้ภายในบ้าน  ทั้งไม้ยืนต้น  และไม้ดอกไม้ประดับ บางชนิดช่วยส่งเสริมบ้านให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัย  แต่บางชนิดกลับมีอันตรายต่อตัวบ้านได้เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่  แม้การมีต้นไม้ยืนต้นภายในบริเวณบ้านจะมีประโยชน์ไว้ให้ร่มเงา  และยังเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ขนาดใหญ่  แต่เรื่องของความเสียหายที่มาพร้อมกับไม้ยืนต้น  ยังคงเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรตระหนักให้ดี

            ต้นไม้รากดุ  เป็นภาษาบ้าน ๆ ที่ใช้เรียกต้นไม้ที่มีรากขนาดใหญ่และแผ่ออกมาให้เห็นได้ถึงชั้นหน้าดิน  เพราะความแข็งและสามารถชอนไชออกไปด้านข้างของลำต้นได้เป็นบริเวณกว้างทำให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของบ้านที่อยู่ใกล้ได้  เช่น  กำแพง  ผนังบ้าน  ที่มีโอกาสถูกชอนไชจนเกิดการเอียง  คด  หรือแตกร้าวเสียหาย  ต้นไม้รากดุที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี  ได้แก่  ต้นหูกระจง  ต้นจามจุรี  ต้นไทร  ต้นโพธิ์  ฯลฯ  ต้นไม้เหล่านี้มีรากที่แผ่ขยายออกด้านข้าง  ไม่หยั่งลึกลงไปในดิน  นอกจากรากจะชอนไชทำลายโครงสร้างของบ้านบริเวณใกล้เคียงจนได้รับความเสียหายได้  ยังเสี่ยงต่อการโค่นล้มง่ายอีกด้วยซึ่งเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้เช่นกัน

ต้นไม้รากดุสามารถตัดแต่งให้ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างบ้านได้เช่นกัน  ด้วยการตัดแต่งรากรวมถึงบริเวณกิ่งก้านสาขาเพื่อไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นอันตรายต่อโครงสร้างบ้านได้  หรือหากอยากปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ให้ร่มเงา  มีไม้ยืนต้นหลายชนิดที่รากไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างบ้าน  ยกตัวอย่างเช่น  กันเกรา  หรือลีลาวดี  นอกจากจะเลี้ยงให้ต้นสูงใหญ่สามารถให้ร่มเงาได้แล้ว  ยังออกดอกสวยกลิ่นหอม  สร้างบรรยากาศสดชื่นภายในบ้านได้เช่นเดียวกับไม้ยืนต้นพรรณอื่น ๆ 

            การปลูกไม้ยืนต้นไว้ภายในบ้าน  โดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กควรระมัดระวังต้นไม้ใหญ่โค่นล้มเป็นอย่างมาก  การตัดแต่งทั้งรากและเรือนต้นไม่ให้เสี่ยงต่อการโค่นล้มทำลายบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนัก  เพื่อชีวิตและทรัพย์สินที่ปลอดภัยภายในบ้านของเรานั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *