ความรู้พื้นฐานเรื่องปัญญาประดิษฐ์ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง
Category

ความรู้พื้นฐานเรื่องปัญญาประดิษฐ์

         ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นคุณสมบัติด้านความฉลาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งแตกต่างจากความฉลาดตามธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ซึ่งมีเรื่องสติและอารมณ์ร่วมอยู่ด้วย ความฉลาดของเครื่องจักรโดยทั่วไปมักจะใช้ตัวย่อว่า AI ที่ถูกระบุว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป หรือ AGI (Artificial General Intelligence)

ในปัจจุบันมีความพยายามที่จะพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้เลียนแบบปัญญาธรรมชาติของมนุษย์ เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทางชีวภาพ หรือ ABI (Artificial Biological Intelligence)       มีคำอธิบายเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ว่าเป็นการพัฒนา “ตัวแทนอัจฉริยะ” (Intelligence Agent) หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของมันและดำเนินการต่างๆ ด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ

คำว่า “ปัญญาประดิษฐ์” มักใช้เพื่ออธิบายเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ ที่เลียนแบบความสามารถทางด้าน “ความรู้ความเข้าใจ” ที่มนุษย์เชื่อมโยงกับจิตใจมนุษย์เช่น “การเรียนรู้” และ “การแก้ปัญหา”

         ปัญญาประดิษฐ์ในความหมายปัจจุบันมักจะหมายถึงอะไรก็ตามที่ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปยังทำไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จในการเข้าใจคำพูดของมนุษย์ การแข่งขันในระดับสูงสุดในเกมเชิงกลยุทธ์ เช่นหมากรุกและโกะ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะในเครือข่าย การจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลและการทำแบบจำลองทางการทหาร

         ปี 1955 เริ่มมีการก่อตั้งสาขาวิชาด้านปัญญาประดิษฐ์ขึ้น และในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการตั้งความหวังและมองโลกในแง่ดีด้านการพัฒนาความก้าวหน้าของ AI สิ่งที่ตามมาคือความผิดหวังและการสูญเสียเงินทุนไปจำนวนมาก แต่หลังจาก Alpha Go สามารถเอาชนะผู้เล่นโกะมืออาชีพได้สำเร็จในปี 2015 จึงมีการระดมทุนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นใหม่และได้รับความสนใจจากทั่วโลกอีกครั้ง

         ในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่การวิจัยปัญญาประดิษฐ์ถูกแบ่งออกเป็นสาขาย่อยที่มักจะสื่อสารระหว่างกันไม่ได้  สาขาย่อยเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาทางเทคนิคโดยมีเป้าหมายเฉพาะเรื่อง เช่น “หุ่นยนต์” หรือ “การเรียนรู้ของเครื่อง” (Machine Learning) 

         ศาสตร์ทางด้านความฉลาดตามธรรมชาติของปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นจากสมมติฐานที่ว่าเครื่องจักรสามารถถูกสร้างขึ้นเพื่อจำลองสติปัญญาของมนุษย์ สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางปรัชญาเกี่ยวกับจิตใจและจริยธรรมในการสร้างสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ที่มาพร้อมกับปัญญาเหมือนมนุษย์ ประเด็นเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในตำนาน, นิยายและปรัชญาตั้งแต่สมัยโบราณ

คนบางคนคิดว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติหากมันดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง คนบางคนเชื่อว่า AI แตกต่างจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีก่อนหน้านี้และจะสร้างความเสี่ยงต่อการว่างงานของผู้คนจำนวนมาก

         ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาหลังจากความก้าวหน้าด้านพลังงานของคอมพิวเตอร์, ข้อมูลปริมาณมากและความเข้าใจเชิงทฤษฎี ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายมากมายในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

         วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้คำจำกัดความของงานวิจัยทางปัญญาประดิษฐ์ว่าเป็นการศึกษาอุปกรณ์ใด ๆ ที่รับรู้สภาพแวดล้อมของมันและดำเนินการที่จะเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

         โดยทั่วไปปัญญาประดิษฐ์จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและดำเนินการต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป้าหมายของ AI อาจเป็นเรื่องง่ายหรือซับซ้อน เป้าหมายสามารถกำหนดหรือทำให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน หาก AI ได้รับการตั้งโปรแกรมสำหรับ การเรียนรู้แบบเพิ่มกำลัง เป้าหมายอาจถูกกระตุ้นโดยปริยายโดยการให้คะแนนเพิ่มสำหรับพฤติกรรมบางประเภทหรือการตัดคะแนน ระบบวิวัฒนาการสามารถกระตุ้นเป้าหมายโดยใช้ฟังก์ชันการกระตุ้น เพื่อทำให้ AI ปรับปรุงตนเองและทำงานซ้ำได้ดีกว่าเก่า

         อัลกอริทึมของปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จากข้อมูลได้ พวกมันสามารถปรับปรุงตัวเองได้โดยการเรียนรู้และการวิเคราะห์พฤติกรรมใหม่ๆ หรือสามารถเขียนอัลกอริทึมใหม่ด้วยตนเองได้ และเรียนรู้ที่จะประเมินฟังก์ชันใดๆ รวมถึงฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น AI จึงสามารถได้รับความรู้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยพิจารณาจากสมมติฐานที่เป็นไปได้ทั้งหมดและจับคู่ข้อมูลได้

แต่ในทางปฏิบัติแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับการหาวิธีที่ตรงที่สุดและหลีกเลี่ยงการพิจารณาความเป็นไปได้ในวงกว้างที่ไม่น่าจะเป็นประโยชน์

         แนวทางที่เร็วและเข้าใจง่ายที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์คือสัญลักษณ์ แนวทางที่สองโดยทั่วไปคือการอนุมาน แนวทางที่สามซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากใน AI คือตัวเปรียบเทียบ แนวทางที่สี่คือสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจคือการใช้สัญชาตญาณ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการทำงานของกลไกของสมอง แนวทางหลักทั้งสี่นี้สามารถทับซ้อนกันด้วยระบบวิวัฒนาการ

วิธีการเครือข่ายประสาทเทียมของปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้ได้โดยเปรียบเทียบตัวเองกับผลลัพธ์ที่ต้องการและปรับเปลี่ยนจุดแข็งของการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทภายใน เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์

         อัลกอริทึมการเรียนรู้ทำงานบนพื้นฐานที่ว่ากลยุทธ์และการอนุมานที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีต่อไปในอนาคต ตามหลักการปัญญาประดิษฐ์จะต้องได้รับการออกแบบให้เลือกทฤษฎีที่ง่ายกว่าไปสู่ทฤษฎีที่ซับซ้อนยกเว้นในกรณีที่ทฤษฎีที่ซับซ้อนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีกว่ามาก

         เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันยังขาดคุณสมบัติหลายประการของ “การใช้เหตุผลร่วมกัน” ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์มีกลไกที่ทรงพลังในการหาเหตุผลเกี่ยวกับ “ฟิสิกส์บริสุทธิ์” เช่นอวกาศเวลาและปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ

นอกจากนี้มนุษย์ยังมีกลไกอันทรงพลังของ “จิตวิทยาพื้นฐาน” ที่ช่วยให้พวกเขาตีความประโยคที่เป็นภาษาธรรมชาติซึ่งปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปมีปัญหาในการแยกแยะ หมายความว่า AI มักจะทำผิดพลาดต่างจากที่มนุษย์ทำในรูปแบบที่ดูเหมือนไม่สามารถเข้าใจได้ ตัวอย่างเช่นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองในปัจจุบันไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับความตั้งใจของคนเดินถนนในแบบที่มนุษย์ทำได้และต้องใช้รูปแบบการหาเหตุผลที่ไม่ใช่แบบของมนุษย์แทนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

ลิงก์วิดีโอเพิ่มเติม :

AI คืออะไร ? AI มีรูปแบบไหนบ้าง ? ที่ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ 🤖 | DGTH

https://www.youtube.com/watch?v=jm7xfFyZxOw

เครดิตภาพ Engineering Todays, Prosoft GPS, Aware

#ปัญญาประดิษฐ์ #ทำความรู้จัก AI #เทคโนโลยี AI