ประโยชน์ของขมิ้นชัน

LIFESTYLE

ประโยชน์ของขมิ้นชันประโยชน์ของขมิ้นชัน

ขมิ้นชันเหง้าของขมิ้นชันใช้รับประทาน โดยการปอกเปลือก หรือตากแห้งแล้วบดเป็นผงใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่าง หรือแบบผงบรรจุแคปซูลเพื่อความสะดวกแก่การรับประทาน สรรพคุณของขมิ้นชัน {...}