ลักษณะทั่วไปของโรคไข้เลือดออก ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

ลักษณะทั่วไปของโรคไข้เลือดออกลักษณะทั่วไปของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหนะของโรค เป็นโรคที่สามารถเป็นได้ในทุกเพศทุกวัย แต่จะพบในวัยเด็กมากกว่าในวัยผู้ใหญ่ แต่ก็ใช่ว่าในผู้ใหญ่จะไม่เจอกันนะคะ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือนจะค่อนข้างอันตราย {...}