มาดูเทือกเขาเอเวอเรสต์ดินแดงของความสูง ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TRAVEL

มาดูเทือกเขาเอเวอเรสต์ดินแดงของความสูงมาดูเทือกเขาเอเวอเรสต์ดินแดงของความสูง

เทือกเขาเอเวอเรสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเทือกเขาที่มีความสูงที่สุดของโลก ได้เป็นเทือกเขาที่มีผู้คนนั้นเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว ซึ่งยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นจะเป็นยอดเขาหนึ่งที่อยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและแผ่นเปลือกโลกอินเดีย จึงทำให้เกิดเทือกเขาเอเวอเรสต์ขึ้นมา {...}