นักเขียนไม่ใช่อาชีพไส้แห้งอีกต่อไป ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

นักเขียนไม่ใช่อาชีพไส้แห้งอีกต่อไปนักเขียนไม่ใช่อาชีพไส้แห้งอีกต่อไป

            ตั้งแต่อดีตแล้วที่อาชีพนักเขียนถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ไส้แห้ง เพราะกว่าจะใช้เวลาเขียนต้นฉบับ ใช้เวลาพิจารณา และตีพิมพ์ {...}