BTS คอนเฟิร์มเข้าร่วมงาน The Fact Music Awards ปี 2021 ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

BTS คอนเฟิร์มเข้าร่วมงาน The Fact Music Awards ปี 2021BTS คอนเฟิร์มเข้าร่วมงาน The Fact Music Awards ปี 2021

เป็นศิลปินวงแรกที่ประสบความสำเร็จในยอดขายเพลงดิจิตอลของ Billboard World BTS จะเข้าร่วมงาน {...}