ฟอกสีฟัน วิธีการทำให้ฟันขาวที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบัน ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

ฟอกสีฟัน วิธีการทำให้ฟันขาวที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันฟอกสีฟัน วิธีการทำให้ฟันขาวที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบัน

            แฟชั่นในแต่ละยุคสมัยนั้นต่างก็นิยมฟันในสีที่แตกต่างกันออกไป ประเทศไทยในอดีตนั้นนิยมฟันสีดำจากการเคี้ยวหมาก มองว่าคนที่มีฟันสีดำนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกดี แต่ในปัจจุบันที่ความนี้เคี้ยวหมากลดน้อยลงไปและวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกก็เข้ามาเป็นอย่างมาก {...}