สร้างชุมชนอย่างไรให้น่าอยู่ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

SOCIAL

สร้างชุมชนอย่างไรให้น่าอยู่สร้างชุมชนอย่างไรให้น่าอยู่

            การที่ชุมชนของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั้นอาจไม่เพียงพอเท่ากับการที่ได้หากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมทำ และเผยแพร่สิ่งดี {...}