ความหลากหลายของมนุษย์ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

ความหลากหลายของมนุษย์ความหลากหลายของมนุษย์

         ผู้เขียนไม่เคยเรียนวิชาวิชามนุษยศาสตร์แต่เป็นคนชอบคิดชอบวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์และเป็นการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งรวมทั้งพยายามค้นหาสาเหตุของความเป็นตัวตนของเขา แต่ก็ไม่เคยบอกให้ใครรู้ว่ากำลังวิเคราะห์เขา ผู้เขียนจะไม่สรุปผลการวิเคราะห์ตัวตนของเขาเหล่านั้นเพราะรู้ตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครๆ ตัวเองเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบ {...}