รู้เท่าทัน “โรคไข้หวัดใหญ่” ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

รู้เท่าทัน “โรคไข้หวัดใหญ่”รู้เท่าทัน “โรคไข้หวัดใหญ่”

จากสถิติแล้วพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มากพอสมควร ยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อจะพบว่าผู้ป่วยนั้นจะรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากขึ้นกว่าปกติ โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัส influenza  เข้าสู่ร่างกาย {...}