เมืองเก่าสงขลา ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TRAVEL

เมืองเก่าสงขลาเมืองเก่าสงขลา

ยามเย็นในเมืองเก่าที่สงขลาจะเห็นแสงแดดสีเหลืองอยู่ท่ามกลางตึกแถวเก่าแก่แบบ ชิโน-โปรตุกีส ที่สร้างมาเป็นเวลานานแล้ว สงขลาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในส่วนปลายคาบสมุทรมลายู สงขลาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมชนหลายชาติที่เดินทางมาค้าขายทั้ง {...}