โปรตีนทางเลือก อาหารแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

โปรตีนทางเลือก อาหารแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมโปรตีนทางเลือก อาหารแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม

            เชื่อหรือไม่ว่าการทำปศุสัตว์นั้นส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมได้มากกว่าที่เราคิด สังเกตดูว่าการทำฟาร์มปศุสัตว์นั้นตามกฎหมายแล้วจะต้องทำห่างจากชุมชนในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ไม่เพียงเท่านั้นสัตว์ 1 {...}