นิสัยกับการเก็บเงิน...มันบอกนิสัยลึกๆ ของเราได้นะ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

LIFESTYLE

นิสัยกับการเก็บเงิน…มันบอกนิสัยลึกๆ ของเราได้นะนิสัยกับการเก็บเงิน…มันบอกนิสัยลึกๆ ของเราได้นะ

เมื่อ  “นิสัยการเก็บออมเงิน”  จะต้องเป็นเรื่องปกติของมนุษย์             เรื่องเงินๆ {...}