คอมพิวเตอร์ในยุคต่างๆ ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TECHNOLOGY

คอมพิวเตอร์ในยุคต่างๆคอมพิวเตอร์ในยุคต่างๆ

         เป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้วที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกได้ถูกสร้างขึ้นมา จากนั้นคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เข้าไปเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนกระทั่งขนาดเล็กจิ๋ว ในอนาคตคอมพิวเตอร์สามารถนำมาควบคุมทุกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมนุษย์ {...}