การเติบโตการใช้ชีวิตและความน่าอยู่ของคนสวีเดน ข่าวน่ารู้ อัพเดทสถานการณ์ เรื่องเล่า สาระความรู้ คู่ความบันเทิง

TRAVEL

การเติบโตการใช้ชีวิตและความน่าอยู่ของคนสวีเดนการเติบโตการใช้ชีวิตและความน่าอยู่ของคนสวีเดน

ประเทศสวีเดนนั้นเป็นชื่อทางการ คือราชอาณาจักรสวีเดน หรือเอาเป็นภาษาอังกฤษว่า kingdom of {...}