Family cooking

LIFESTYLE

กิจกรรมดีๆที่เหมาะจะพาเด็กๆไปทำร่วมกันกิจกรรมดีๆที่เหมาะจะพาเด็กๆไปทำร่วมกัน

ปัญหาประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับคนเป็นพ่อ และแม่ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบุตรเสียเท่าไหร่ และเมื่อถึงช่วงเวลาวันหยุดที่ได้อยู่กับเด็กๆที่ บ้าน ก็กลับเกิดปัญหาใหม่นั่นก็คือไม่ทราบว่าควรจะทำกิจกรรมใดกับลูกๆ ในบ้านดี ที่จะส่งเสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก เราจึงขอนำท่านไปรู้จักกับกิจกรรมที่ดี และเหมาะสมสำหรับลูกดังต่อไปนี้ 1.เข้าครัวกับลูกๆ บางครั้งกิจกรรมที่ดีระหว่างคนในครอบครัวก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาสถานที่ไหนนอกบ้าน อาจจะเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการชวนลูกหลานมาฝึกการทำอาหารในครัว โดยเป็นอาหารง่ายๆ ที่เด็กก็สามารถทำได้ เป็นการใช้เวลาที่ดีร่วมกันอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเด็กๆ ก็จะได้มีฝีมือการทำอาหารติดตัวไปใช้ในอนาคต 2.ปลูกต้นไม้ สำหรับท่านใดที่หน้าบ้านมีสวน ก็ชวนลูกๆ ทำการปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน หรือหลังบ้านก็เป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่สร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวได้เช่นเดียวกัน